Prawo pracy – czas start

Prawo pracy – czas start

Naszego bloga rozpoczynamy od przypomnienia o istotnej zmianie, która zaszła w prawie pracy w 2016r. Ponieważ grudzień to czas podsumowań postanowiliśmy, że przybliżmy Państwu tematykę okresu wypowiedzenia umowy na czas określony. Od lutego 2016r odbieramy niezliczoną ilość telefonów i wiadomości z prośbą o poradę prawną od osób zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony, …

Nie budzi obecnie żadnych wątpliwości wykładnia art. 151 KP co do kwalifikowania jako pracy nadliczbowej pracy wykonywanej ponad normy czasu pracy również wtedy gdy praca taka „wykonywana jest z inicjatywy pracownika za wiedzą pracodawcy, który takiej pracy się nie sprzeciwia”.

Określone działania lub zachowania „mobbera”, aby mogły być zakwalifikowane jako mobbing, winny powodować u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i mieć na celu jego poniżenie, czy też ośmieszenie. Działania i zachowania cechujące mobbing z natury rzeczy mogą być bardzo różnorodne, a ich ocena ma zindywidualizowany charakter. Nie można więc uznać, że wobec pracownika, który został …

Jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie.